Armâneaşci

Adjectiv

aroshu

Tzi va s-dzâcâ

Unâ culoari - culoarea aroshului.

Cum s-aschimbâ

aroshu (masc.), aroshuâ (fem.)

Exemple (cum dzâtzem in armâneashti la 'exemple'?)

Nveasta sh-bâgă unâ fustani aroshu.

  Pri alti limbi