Armâneaşci

Adjectiv

galbinu

Tzi va s-dzâcâ

Unâ culoari - culoarea galbinului.

Cum s-aschimbâ

galbinu (masc.), galbinuâ (fem.)

Exemple (cum dzâtzem in armâneashti la 'exemple'?)

Nveasta sh-bâgă unâ fustani galbinu.

  Pri alti limbi