Armâneaşci

Adjectiv

laiu

Tzi va s-dzâcâ

Unâ culoari - culoarea laiului.

Cum s-aschimbâ

laiu (masc.), laiuâ (fem.)

Exemple (cum dzâtzem in armâneashti la 'exemple'?)

Nveasta sh-bâgă unâ fustani laiu.

  Pri alti limbi