Armâneaşci

Adjectiv

maro

Tzi va s-dzâcâ

Unâ culoari - culoarea marolui.

Cum s-aschimbâ

maro (masc.), maroâ (fem.)

Exemple (cum dzâtzem in armâneashti la 'exemple'?)

Nveasta sh-bâgă unâ fustani maro.

  Pri alti limbi